Liên hệ

vIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  • Địa chỉ đơn vị: Phòng 101, 103, 105 - Tầng 1, Nhà T, Đại học Thương mại, Số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố. Hà Nội
  • Hotline: 090.1716.333
  • Email: sdh@tmu.edu.vn
  • Website: http://saudaihoc.tmu.edu.vn
  • Facebook 1: https://www.facebook.com/DaotaoSaudaihocTMU
  • Facebook 2: https://www.facebook.com/VienDaotaoSaudaihocTMU
Xem thêm