Quay trở lại danh sách
Thông báo

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA)

05/06/2024

Trường Đại học Thương mại ban hành Chương trình đào tạoThạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA), theo định hướng ứng dụng, ngành Quản trị kinh doanh. (Chi tiết xem tại file đính kèm)