Quay trở lại danh sách
Thông báo

Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2024

09/04/2024

- Trường Đại học Thương mại thông báo danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2024 (Chi tiết danh sách trong file đính kèm)

- Để chuẩn hóa dữ liệu tốt nghiệp và thông tin in bằng, các bạn cao học viên kiểm tra thông tin trong danh sách tốt nghiệp, nếu có sai sót phản hồi về Viện Đào tạo Sau đại học chậm nhất 8h00 12/04/2024. 

Trân trọng!