Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2024

18/06/2024
Căn cứ Thông báo số: 1368/TB-ĐHTM ngày 18/06/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc đăng kí học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại:

       Viện Đào tạo Sau đại học thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại như sau:

1. Điều kiện đăng ký

- Đang là sinh viên năm cuối của chương trình đào tạo đại học (đã hoàn thành ít nhất 75% tổng khối lượng tín chỉ trong CTĐT đại học);

- Đạt điểm trung bình chung tích lũy ≥ 2.50 (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký học trước);

- Không thuộc diện bị cảnh cáo kết quả học tập hoặc bị kỉ luật.

2. Quy trình đăng ký và xét duyệt

Bước 1. Sinh viên nộp Đơn đăng kí học tại Phòng 101 nhà T, Viện Đào tạo Sau đại học kèm theo Giấy xác nhận đăng ký học trước và đơn xin xác nhận kết quả học tập;

Bước 2. Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp kết quả trình Hội đồng tuyển sinh sau đại học;

Bước 3. Hội đồng tuyển sinh sau đại học họp xét công nhận sinh viên đủ điều kiện đăng kí học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;

Bước 4. Viện Đào tạo Sau đại học trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả xét sinh viên đủ điều kiện đăng kí học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;

Bước 5. Viện Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả đến sinh viên và cập nhật danh sách để theo dõi và quản lý.

Sinh viên có nguyện vọng nộp Đơn đăng kí tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng 101, Nhà T) từ ngày 24/06/2024 đến ngày 19/07/2024 và từ ngày 05/08/2024 đến ngày 25/10/2024.

- Mẫu đơn đăng ký: Tải file đính kèm tại đây

- Mẫu Giấy xác nhận: Tải file đính kèm tại đây

- Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập: Tải file đính kèm tại đây

- Mọi thông tin chi tiết người học vui lòng xem trên Website của Viện Đào tạo Sau đại học: http://saudaihoc.tmu.edu.vn, hoặc liên hệ theo số máy Hotline/Zalo của Viện Đào tạo Sau đại học: 090 1716 333.