Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp ngành Quản trị kinh doanh năm 2024

20/05/2024

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2024, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp ngành Quản trị kinh doanh - Executive MBA, khoá 1 năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu và hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp ngành quản trị kinh doanh nhằm trang bị cho học viên có tầm nhìn chiến lược, có năng lực tư duy, có các kỹ năng quản trị, điều hành với vị trí là các nhà lành đạo, quản lý cấp cao, những người đứng đầu trong các tổ chức. Sau khi tốt nghiệp người học có đủ năng lực, tự tin giải quyết một cách khoa học các vấn đề quản lý, điều hành ở vị trí đứng đầu trong các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương và địa phương; các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan Nhà nước.

Đối tượng đào tạo của chương trình hướng tới những người đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc có triển vọng trở thành các nhà quản lý cấp cao trong các tập đoàn, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức có phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng rộng.

2. Thời gian, hình thức và ngôn ngữ đào tạo

- Thời gian đào tạo là 02 năm (24 tháng), bao gồm thời gian học tập các học phần, thời gian thực hiện và bảo vệ đề án tốt nghiệp.

- Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học. Học trực tiếp vào các ngày cuối tuần kết hợp học trực tuyến trên hệ thống (các ngày trong tuần).

- Chương trình đào tạo được thực hiện bằng tiếng Việt.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 30 học viên.
4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:  Thí sinh đăng ký dự tuyển cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây

4.1. Điều kiện văn bằng

      - Nhóm 1: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị, quản lý: Ngành Quản trị kinh doanh; Các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Kinh tế, Kinh doanh và quản lý: Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, kinh tế, Quản lý kinh tế, Quản trị khách sạn, Logistics, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án. Nhóm 1 được tham gia xét tuyển và không phải học bổ sung kiến thức.

      - Nhóm 2: Gồm các ngành đào tạo không thuộc nhóm 1 nhưng trong chương trình đào tạo có hai trong số các học phần sau: Kinh tế chính trị/Kinh tế chính trị MLN/Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin; Kinh tế học/Kinh tế vĩ mô/Kinh tế vi mô/Kinh tế ứng dụng/Kinh tế quản lý; Các học phần Quản trị/Quản lý/Kinh doanh (các học phần có từ “quản trị”, “quản lý”, “kinh doanh”). Những thí sinh thuộc nhóm 2 phải học bổ sung kiến thức 02 học phần trước khi xét tuyển gồm: (i) Kinh tế học; (ii) Quản trị học.

4.2. Điều kiện thâm niên công tác

Thí sinh phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban, dự án,… hoặc tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Điều hành đề xuất, thường trực Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định.

Kinh nghiệm công tác được tính từ ngày người dự tuyển có quyết định tuyển dụng, ngày ghi trong hợp đồng lao động hoặc ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến ngày xét tuyển (thời gian học đại học không được tính vào thâm niên công tác). Kinh nghiệm quản lý được tính từ ngày thí sinh có quyết định bổ nhiệm đến ngày xét tuyển.

4.3. Điều kiện về năng lực ngoại ngữ

Thí sinh đáp đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ngôn ngữ nước ngoài được áp dụng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Nga. Cụ thể, thí sinh phải thỏa mãn một trong các điều kiện về ngoại ngữ dưới đây: 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường cấp trong thời gian không quá 02 (hai) năm tính đến ngày dự tuyển mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy định tại Phụ lục 02- Thông báo) hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

- Các thí sinh không có chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ như quy định ở trên sẽ được tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) do Trường tổ chức. Thông tin cụ thể về các kỳ đánh giá sẽ được thông báo trên website của Trường.

  Lưu ý: Các văn bằng và bảng điểm đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản xác nhận văn bằng của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4.4. Điều kiện về lý lịch

Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Thương mại.

5. Phương thức tuyển sinh: Chương trình tuyển sinh theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển theo hình thức phỏng vấn:
       5.1. Xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại, hình thức đào tạo chính quy, loại giỏi trở lên, có văn bằng phù hợp với ngành đào tạo theo quy định nêu trên, đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ theo quy định của Thông báo tuyển sinh, được xét tuyển thẳng chương trình thạc sĩ EMBA mà không cần phỏng vấn.

      5.2. Xét tuyển theo hình thức phỏng vấn: Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định tại mục 5.1 sẽ phải xét tuyển theo hình thức phỏng vấn. Nội dung, tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ và phỏng vấn được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01 của Thông báo. Phần phỏng vấn có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, do Hiệu trưởng quyết định căn cứ theo tình huống cụ thể và đề xuất của Ban Điều hành chương trình.

6. Kế hoạch tuyển sinh

6.1 Hồ sơ dự tuyển

        - Đơn xin dự thi Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA  (Tải mẫu tại đây)

        - Bản sao có chứng thực bằng/quyết định/giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng thạc sĩ (nếu có), bảng điểm cao học (nếu có). Người dự tuyển có bằng đại học hệ liên thông phải nộp cả bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp/cao đẳng. Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học (bằng cử nhân) do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt và nộp kèm theo bản công chứng Văn bản Công nhận văn bằng do Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

        - Xác nhận thâm niên công tác của thí sinh (Được ký và đóng dấu)>>>Mẫu xác nhận thâm niên công tác

        - Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (nếu có);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai (Tải mẫu tại đây);

- Minh chứng công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (nếu có);

- Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên hoặc minh chứng về thâm niên công tác (nếu có);

- 01 Bản trích sao quyết định công nhận kết quả học bổ sung kiến thức hoặc Biên nhận đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu có);

- Bản photo Căn cước công dân ;

- 04 Ảnh màu cỡ 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh của người dự tuyển vào mặt sau của ảnh);

- 01 Giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về các văn bằng tốt nghiệp đại học do các trường đại học nước ngoài cấp (nếu có);

- Cam kết nộp muộn Giấy tờ trong hồ sơ (nếu thí sinh nộp thiếu hồ sơ)>>>  Mẫu cam kết bổ sung hồ sơ dự thi

- Các giấy tờ khác (nếu có).

6.2. Hướng dẫn quy trình và thủ tục nộp đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ

Việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và xét tuyển theo hình thức phỏng vấn học thạc sĩ được thực hiện theo hai bước:

Bước 1: Đăng ký hồ sơ trực tuyến

- Người dự tuyển đăng ký trực tuyến tại địa chỉ (https://tuyensinhsdh.tmu.edu.vn/) sau đó xuất phiếu đăng ký và giấy xác nhận đăng ký gửi kèm cùng hồ sơ.

- Thời gian khai hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến trước ngày nộp hồ sơ bản giấy.

Bước 2: Nộp hồ sơ bản giấy

- Người dự tuyển tải hồ sơ và hướng dẫn dự tuyển thạc sĩ tại địa chỉ https://saudaihoc.tmu.edu.vn/. Hoàn thiện các giấy tờ cần thiết ở mục 6.1.

Thời gian nộp hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2024 đến ngày 28/10/2024.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc chuyển phát nhanh hoặc thư đảm bảo qua đường bưu điện.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 101, nhà T, Viện Đào tạo Sau đại học –Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Lệ phí xét tuyển phỏng vấn: 750.000 đồng. Nộp theo hình thức chuyển khoản.

- Lệ phí xét tuyển thẳng: 500.000 đồng. (Thí sinh tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại, hình thức đào tạo chính quy, loại giỏi trở lên, có văn bằng phù hợp với ngành đào tạo theo quy định nêu trên, đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ theo quy định của Thông báo). Nộp theo hình thức chuyển khoản.

- Người dự tuyển chuyển khoản lệ phí xét tuyển theo số tài khoản:

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Thành

 

 

Số tài khoản: 1021493056

Chủ tài khoản: Trường Đại học Thương mại

Nội dung chuyển khoản: LPT30A Họ và tên_chuyên ngành (Ví dụ: LPT30B_Nguyen Van A_EMBA)

6.3. Thời gian đăng ký và học bổ sung kiến thức

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/05/2024.

Thời gian học: dự kiến tổ chức vào tối thứ sáu và sáng, chiều các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày 19/08/2024 (trực tuyến, trực tiếp kết hợp).

6.4. Lịch thi và đăng ký ôn thi tiếng Anh

Thời gian đăng kí ôn thi tiếng Anh từ ngày 20/5/2024 đến ngày 28/10/2024.

- Thời gian tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cấp chứng chỉ VSTEP dự kiến vào tháng 8,9 các ngày 26,27/10/2024.

- Thời gian tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh nội bộ theo định dạng tương đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cấp chứng nhận dự kiến vào ngày 02 tháng 11 năm 2024.

Trường tổ chức ôn thi miễn phí cho người dự tuyển đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh nội bộ (CEFR) và hỗ trợ lệ phí thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP cho người dự tuyển đăng ký dự thi tại Trường (hoàn trả lệ phí khi người dự tuyển trúng tuyển và nhập học).

6.5. Thời gian xét tuyển và gửi giấy báo

- Thời gian xét tuyển (dự kiến): Chủ Nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024 tại Trường Đại học Thương mại.

- Thời gian gửi thông báo xét tuyển (qua thư điện tử): ít nhất 07 ngày trước ngày xét tuyển.

6.6. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 12/11/2024 đến ngày 15/11/2024.

- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 25/11/2024 đến ngày 15/12/2024.

7. Học phí trong quá trình học tập

Học phí dự kiến là 110.000.000 đồng/khoá học. Học viên tham gia Chương trình phải đóng học phí theo quy định của Nhà trường (được thông báo khi tuyển sinh và nhập học). Chi tiết xem tại Website: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Thương mại (https://saudaihoc.tmu.edu.vn/).

8. Thông tin liên hệ

- Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng 101, nhà T–Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: Hotline/Zalo 090.1716.333 hoặc 0905.72.33.88

- Trang thông tin điện tử Trường Đại học Thương mại: https://tmu.edu.vn hoặc trang thông tin điện tử Viện Đào tạo Sau đại học: https://saudaihoc.tmu.edu.vn.